doświadczenie zawodowe

Podstawowe profile ICC


Zestaw profili przydatnych w pracy przygotowanej do druku offsetowego można ściągnąć ze strony: www.eci.org
Ich użycie jest całkowicie darmowe.

Proszę zwrócić uwagę na istotne zmiany wprowadzone we wrześniu 2015!
Mamy dwa nowe profile, zgodne z wytycznymi normy ISO 12647-2:2013;
PSO Coated v3 – dla papierów powlekanych,
PSO Uncoated v3 – dla papierów niepowlekanych,
a także dwa profile typu DeviceLink umożliwiające bezproblemową konwersję z ISO Coated v2 do PSO Coated v3 oraz z PSO Coated v3 do ISO Coated v2.

Podstawowym powodem wprowadzonych zmian jest duża ilość wybielaczy optycznych używanych przez producentów papieru, a co za tym idzie zmiana charakterystyki drukowej dostępnych na rynku papierów.

Cały czas dostępne są również wersje v2 z 2009 roku, opisane jako 'old versions'.
Więcej informacji na stronie www.eci.org

Przygotowując publikację do druku najlepiej zastosować odpowiedni profil kolorystyczny ICC, najczęściej sugerowany przez drukarnię lub wydawnictwo. Warto z niego korzystać, ponieważ uwzględnia m.in. właściwości papieru, przyrost punktu rastrowego i maksymalne nafarbienie.

Taki profil dobierze optymalne wartości farb CMYK dla poszczególnych kolorów, dlatego możliwie najwierniej odwzoruje w druku kolory widziane na monitorze.

Różne rodzaje papieru ze względu na swoje właściwości są w stanie przyjąć ograniczoną ilość farby. Jeśli będzie jej zbyt dużo problemy z drukiem mogą być ogromne, dlatego podczas kontroli pracy zwraca się szczególną uwagę na maksymalne nafarbienie. Jeśli jest przekroczone materiał odsyła się do poprawy.

Kontrola nafarbienia pomaga także mieć pewność, że wszystkie elementy zdjęcia, które widać na monitorze w trakcie projektowania, w druku także będą widoczne.

Nafarbienie to suma pokrycia farbami CMYK w danym miejscu projektu graficznego (dla typowego 4-kolorowego druku offsetowego). Wyrażana jest w procentach i teoretycznie może wynosić od 0 do 400%.
W różnych specyfikacjach technicznych można spotkać inne nazwy tego parametru, np. – suma składowych CMYK, – sumaryczne pokrycie farbami, – nasycenie farb, a także skróty: – TAC (total area coverage) – TIC (total ink coverage).

Dlatego sugeruję poszukiwanie profili ICC dedykowanych pod konkretne podłożana na stronach producentów i dystrybutorów papierów... np.:
www.arcticpaper.com.pl

Można też szukać właściwych profili na stronach redakcji i wydawnictw, w których zamierzacie publikować, np. wydawnictwo AGORA:
http://bi.gazeta.pl/im/7/8317/m8317007.pdf

Dużo różnych profili można ściągnąć z:
http://www.color.org/registry/index.xalter

Jeśli mimo wszystko nie znaleźliście profilu ICC, którego szukacie to prawdopodobnie mogę go zrobić!

Proszę o kontakt w tej sprawie – mirek@kalibracje.pl