how to create a web page

Kalibracja, którą wykonuję, składa się z 3 etapów 

Tworzę profile ICC charakteryzujące wszystkie urządzenia w ścieżce produkcyjnej – monitor, drukarkę, mini-lab fotograficzny, proof cyfrowy i maszynę offsetową lub fleksograficzną.

Stosuję kolorymetr X-Rite i1 Display do kalibracji monitora oraz spektrofotometry X-Rite iSisEyeOne Pro do kalibracji drukarki, proofa i mini-labu, oraz spektrofotometr Techkon SpectroDens do standaryzacji maszyn drukujących.

Konfiguruję oprogramowanie wykorzystywane w procesach przygotowania do druku i prepress. Jedyny warunek jaki muszą spełniać zainstalowane aplikacje, to zgodność ze standardem ICC.

Szkolę w podstawowym zakresie zarządzania barwą. Dzięki temu wszyscy użytkownicy systemu wiedzą, jak funkcjonuje Color Management w procesie przygotowania do druku. Jakie zadania pełnią profile ICC na poszczególnych etapach produkcji. Gdzie pojawiają się problemy i jak można im skutecznie przeciwdziałać.

Mobirise