simple website creator
Mobirise

kalibracje i szkolenia prepress

• standaryzacja i kalibracja maszyn offsetowych i cyfrowych
• kalibracja monitorów, drukarek, proofów cyfrowych, mini-labów
• konsultacje z zakresu 
grafiki i poligrafii
• szkolenia – grafika, dtp, prepress – zarządzanie barwą
• programy Adobe – warsztaty DTP – Photoshop, InDesign, Illustrator
• Adobe Acrobat – praktyczne wykorzystanie formatu PDF do potrzeb poligrafii
• kontrola jakości w procesach poligraficznych

Mobirise

szkolenia – grafika i dtp

• zarządzanie barwą – zagadnienia podstawowe
• zarządzanie barwą dla zaawansowanych
• przygotowanie publikacji do druku
• Adobe InDesign – warsztaty – szkolenie zaawansowane
• Photoshop w zastosowaniach DTP – warsztaty dla zaawansowanych
• publikacje elektroniczne HTML5 – publish online i IN5
• projektowanie i prototypowanie
w Adobe XD 
• Adobe Acrobat – format PDF w pracy grafika i operatora DTP

Mobirise

zarządzanie barwą w DTP

Zestaw profili przydatnych w pracy przygotowanej do druku offsetowego można ściągnąć ze strony: www.eci.org.
Ich użycie jest całkowicie darmowe.
Proszę zwrócić uwagę na istotne zmiany wprowadzone we wrześniu 2015 roku.
Mamy dwa nowe profile, zgodne z wytycznymi normy ISO 12647-2:2013
PSO Coated v3 – dla papierów powlekanych
PSO Uncoated v3 – dla papierów niepowlekanych...