... kalibracje.pl - konsultacje

Kalibracje i konsultacje

Co możemy zrobić?

Pierwszy krok to konfiguracja aplikacji DTP i systemu prepress pod kątem poprawności przetwarzania barwy. Konfigurując system operacyjny i oprogramowanie mogę sprawić, że barwy we wszystkich używanych aplikacjach będą identyczne, zarówno na ekranie jak na wydruku. Co więcej, monitory i drukarka proofingowa będą symulować ostateczny wydruk z maszyny offsetowej.

Monitor

Jeśli używany monitor charakteryzuje się szerokim zakresem reprodukcji przestrzeni RGB, np. porównywalnym z Adobe RGB, mogę sprawić, że po odpowiedniej kalibracji i profilowaniu, barwy będą wyświetlane na ekranie wiernie i prawidłowo.

Drukarka / proof

Jeśli zainstalowane w systemie oprogramowanie sterujące drukarką, (np. RIP kolorystyczny EFI lub aplikacje Adobe) poprawnie współpracuje ze standardem ICC, mogę wygenerować odpowiednie profile, zmieniające drukarkę w proofa cyfrowego.

Mini-Lab

W przypadku większości cyfrowych mini-labów jedyną możliwością kontroli kolorystycznej odbitek jest linearyzacja labu i odpowiednie profilowanie wszystkich urządzeń z nim współpracujących. Wykonując wydruki testowe i wykorzystując spektrofotometr X-Rite iSiS mogę wykonać precyzyjny balans barw, a także wygenerować profile ICC, które umożliwią poprawne odwzorowanie barwy na wydruku i monitorze.

Maszyna offsetowa lub fleksograficzna

Jeśli maszyna, na której wykonywane są druki, zapewnia dużą stabilność i powtarzalność reprodukowanych barw, mogę wykonać jej standaryzację zgodnie z normą ISO 12647-2/3/4/5/(2015), co pozwoli na wykorzystywanie w procesie przygotowania do druku ogólnie dostępnych, standardowych profili ICC. Mogę także przygotować profile ICC, zgodne z indywidualną charakterystyką druku danej maszyny. Umożliwią one pełną wizualizację kolorystyki prac na ekranie monitora i na wydrukach próbnych. Pozwolą one także na wykonywanie separacji uwzględniających charakterystykę drukową maszyny. Używane do tego urządzenia to X-Rite iSiS i Techkon SpectroDens.